نرم افزار WINFLOWS

The Winflows reverse osmosis (RO) system design and simulation software

این نرم افزار ساخت کمپانی GE آمریکا است و به دو روش اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون به تصفیه آب می پردازد.
این نرم افزار طراحی سیستم اسمز معکوس و شبیه سازی پیشرفته روش اسمز معکوس را به یک سطح کاملا جدید ارائه می دهد. همچنین با شبیه سازی دیداری و زیبا، باعث می شود از ساده ترین تا پیچیده ترین سیستم ها به راحتی طراحی شود. این نرم افزار اولین برنامه ای است که با ترکیب سایر بسته های شبیه سازی، می تواند مواد شیمیایی را قبل از تصفیه و میزان مصرف آن ها را در صورت نیاز توصیه نماید.
از ویژگی های این نرم افزار می توان به سیستم های سه گانه، نفوذ و تقسیم و بازیافت، تعیین دوز آنتی اسکالانت، دستگاه بازیابی انرژی، توانایی ترکیب مراحل و استفاده آسان را نام برد. این نرم افزار طراحی فیلتر کارتریج دارد و پیش تصفیه و پس تصفیه های قوی شامل تزریق آنتی اسکالانت و سختی گیر و دیگازور در آن وجود دارد.

Winflows 3.0