نرم افزار Wave

Wave Software For Water Treatment Plant Design

این نرم افزار ساخت شرکت DOW برای طراحی سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO، اولترافیلتراسیون UF و تبادل یونی IX است. به عبارت دیگر در این نرم افزار سه فناوری جمع آوری شده است.
تصفیه آب اغلب به بیش از یک فناوری برای دستیابی به کیفیت آب مورد نظر برای یک برنامه خاص دارد. جمع آوری ابزارهای طراحی سیستم های تصفیه آب با فناوری های مختلف ممکن است دشوار باشد. بهینه سازی سیستم های با تکنولوژی چندگانه برای تولید آب به طور قابل اعتماد و با کمترین هزینه به این موضوع وابسته است. نرم افزار طراحی WAVE سه فناوری پیشرو در صنعت اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و تبادل یونی را به یک ابزار جامع با استفاده از یک رابط مشترک متصل می کند. همین امر فرایند طراحی با تکنولوژی چندگانه را ساده کرده و در نهایت به کاهش زمان طراحی سیستم های تصفیه آب کمک می کند.
این نرم افزار بهترین ویژگی های نرم افزارهای قدیمی کمپانی DOWE FILMTEC مانند IXCALC، UFLOW، ROSA و CADIX را ارتقا داده است. در واقع تلفیق تکنولوژی های مختلف با هم در یک رابط کاربری مشترک باعث شده تا این نرم افزار به عنوان پر کاربردترین نرم افزار مورد استفاده قرار بگیرد.

Wave Design Software