کاربرد سامانه های اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و پساب

سامانه اولترافیلتراسیون
سامانه های اولترافیلتراسیون قابلیت حذف تمام ذرات معلق میکروسکوپی موجود در آب را دارند.مهم ترین کاربرد سامانه های اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و پساب می باشد. اولترافیلتراسیون یک فرآیند تصفیه آب است که از یک فیبر توخالی یا یک غشای ورقه ای برای فیلتر مکانیکی آب حاوی ذرات بسیار کوچک استفاده می کند. سامانه اولترافیلتراسیون از این فناوری غشایی بسیار ریز، برای فیلتر کردن ذرات تا 0.025 میکرون استفاده می کند. این بدان معنی است که یک سیستم اولترافیلتراسیون در سطح میکرو کار می کند و به معنای واقعی کلمه تمام مواد جامد معلق را از آب خارج می کند.

انواع عملیات فیلتراسیون

سیستم­های اولترافیلتراسیون می توانند بر مبنای یکی از سه روش ذیل طراحی گردند و مهم اینکه طراحی ماژول­های آکوآریا به گونه ای است که توانایی کارکرد در همه این شرایط را داراست.

 •  جریان متقاطع Cross flow: در این حالت یک بخش از خوراک به صورت پیوسته در سیستم چرخش می­کند یا دور­ریز می­شود تا از تجمع و انباشته شدن جامدات بر روی سطح غشا جلوگیری گردد.
 • انتها بسته Dead End: در این حالت دور­ریزی از سیستم انجام نمی ­شود. فرایند پاکسازی غشا هنگام مسدود شدن انجام می ­پذیرد. بازیابی بیشتر و مصرف انرژی کمتر از نکات قوت این حالت است.
 • انتها بسته با فلاش متوالی Dead end with periodic flushing: در این حالت نیز یک جریان دور ریز پیوسته وجود ندارد. غشا به صورت دوره ای فلاش می شود تا جامدات رسوب کرده بر سطح آن جدا گردند.

کاربردهای سامانه اولترافیلتراسیون:

کاربرد اصلی فرایند اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و پساب می باشد. با توجه به نیاز امروز صنایع و سازمانها به بازیافت پساب برای استفاده مجدد از آب، فرایند اولترافیلتراسیون جزو مهم و غیر قابل حذف در چرخه بازچرخانی آب و پساب می باشد. کاربردهای دیگری برای اولترافیلتراسیون نیز می باشد که عبارتند از:

 1.  صنایع لبنی در تغلیظ شیر و تولید پنیر
 2. شفاف سازی آبمیوه
 3. فیلتراسیون در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مزایای فرآیند غشایی اولترافیلتراسیون را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 1. با توجه به داشتن اندازه حفرات 0.03 تا 0.2 میکرون، غشاهای اولترافیلتراسیون می توانند تمامی عوامل بیماری زا را در یک مرحله فیلتراسیون حذف نمایند.
 2. در فرآیندهای متداول ضدعفونی کردن آب مانند کلرزنی، ازن زنی، استفاده از لامپ ماورا بنفش و …. بقایای عامل بیماری زای کشته شده و یا غیر فعال شده در آب باقی می ماند اما در فرآیند اولترافیلتراسیون، عوامل بیماری زا به طور کامل از آب خارج می شوند.
 3. با توجه به اندازه حفرات بزرگ تر از فرآیندهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون، فرآیند اولترافیلتراسیون در کنار حذف کامل عوامل بیماری زا، ترکیب املاح آب را تغییر نمی دهد.
 4. همانگونه که در بالا ذکر شد فشار کارکرد برای فرآیند اولترافیلتراسیون bar 2-0.1 می باشد. لذا با به کار بردن فرآیند اولترافیلتراسون مصرف انرژی و لذا هزینه های عملیاتی فرآیند تصفیه شدیدا کاهش می یابد.
 5. از آنجا که در صورت استفاده از غشاهای اولترافیلتراسیون، ذرات بزرگتر از 10 نانومتر حذف می شوند و نیز قیمت پایین تر غشاهای مصرفی، امکان استفاده از اولترافیلتراسیون به عنوان پیش تصفیه غشاهای گران قیمت اسمز معکوس را فراهم می نماید.
 6. میزان بازیابی(نسبت محصول به خوراک) در غشاهای اولترافیلتراسیون حدود 95% می باشد.

در اینجا کاربردهای اولترافیلتراسیون در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.