سامانه تصفیه اولترافیلتراسیون در سنگبری

سامانه اولترافیلتراسیون مجتمع  سنگبری

هدف: تولید آب تمیز از بازچرخانی پساب سنگبری که موجب افزایش درخشندگی سنگ می گردد 

ويژگي‌هاي شاخص طرح:

  • سامانه فیلتراسیون شن، فیلتر کربن، اولترافیلتراسیون 
  • نوع: پرتابل
  • مجهز به PLC Local جهت شست و شوی اتوماتیک
  • ظرفیت: 250 مترمکعب در روز
  • سال: 2017

سامانه اولترافیلتراسیون مجتمع  سنگبری