سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر

طراحی و ساخت سامانه اولترافیلتراسیون مربوط به تصفیه خانه شهرک صنعتی بوشهر  

ويژگي‌هاي شاخص طرح:

  • حذف آلودگی های میکروبی
  • کاهش 99 درصدی کدورت و TSS
  • کاهش شاخص SDI به زیر 3
  • ظرفیت: 500 متر مکعب در روز
  • سال اجرا:1396

فرایندها: سامانه اولترافیلتراسیون

مکان: شهرک صنعتی بوشهر

مدت اجرا: 2 ماه

در این واحد سامانه اولترافیلتراسیون به منظور پیش تصفیه واحد اسمز معکوس طراحی و ساخته شد. ظرفیت این واحد 20 مترمکعب در ساعت بوده و اکنون بیش از 5 سال است که بدون نیاز به تعویض ماژول UF  در حال عملکرد می باشد.

سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر 1سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر 2