UF-Domestic-PP

ماژول هاي اولترافیلتراسیون آکوآریا از غشاهاي الیاف توخالی با استحکام بالا ساخته شده اند که داراي ویژگی هاي زیر می باشند :

  • منافذي با قطر اسمی µm15/0- 03/0 که منجر به حذف باکتري ها ، ویروس ها و ذرات کلوئیدي می‌گردد.
  • فیبرهاي توخالی پلیمري PP با استحکام مکانیکی زیاد و مقاومت شیمیایی بالا
  • جریان خارج به داخل باعث می شود که امکان ورود آب هايی با کیفیت هاي متنوع فراهم شود و بتوان در عملیات شستشو از هوا استفاده کرد .
  • هوزینگ­هاي U-PVC نیاز به لوله هاي تحت فشار را مرتفع می­ نمایند و در برابر اشعه UV مقاوم هستند، فرایند فیلتراسیون انتها بسته، باعث افزایش مقدار بازیافت و صرفه­ جویی در مصرف انرژي می­گردد.
  • طراحی ویژه ماژول که امکان فرایند فیلتراسیون به صورت انتها بسته و جریان متقاطع را به بهره بردار می دهد.

 

استحکام طولی الیاف (MPa)

ضخامت جداره(µm)

قطر حفرات(µm)

قطر خارجی(µm)

قطر داخلی(µm)

شکل

جنس غشا

120

50-40

150-30

400-350

300-250

الیاف توخالی

پلی‌پروپیلن

نوع فیلتراسیون

جهت فیلتراسیون

حداکثر فشار عملیاتی

حداکثر TMP

پیش فیلتر

حداکثر دمای مجاز

نوع شستشو

فشار backwash

جریان متقاطع، انتها بسته

خارج به داخل

 4 بارومتر

  2 بارومتر

میکروفیلتراسیون با فیلتر میکرون 50>

℃ 40

 آب-هوا یا آب-موادشیمیایی  

حداکثر 3 بارومتر
غلظت مجاز کلر برای گندزدایی : ppm 200 برای مدت کوتاه
غلظت مجاز آب اکسیژنه برای گندزدایی : ppm 2000 برای مدت کوتاه

دمای ورودی(MPa)

ورودی pH

Oil & Grease

TSS ورودی

اندازه ذرات

کدورت ورودی

COD ورودی

Cl2 پیوسته

℃ 40-4

2-12

 mg/l <2

mg/l <100

300> µm

 300> NTU

60>ppm

100ppm

SDI جریان فیلتر شده 

پاتوژن خروجی

حذف میکروب و باکتری

کدورت جریان فیلتر شده

اندازه ذرات

کدورت ورودی

COD ورودی

Cl2 پیوسته

3>

کاهش حداقل چهار Log

99%/99<

NTU5/0>

300> µm

 300> NTU

60>ppm

100ppm

ویژگی توضیحات ویژگی توضیحات ویژگی توضیحات
جنس پوسته U-PVC دمای کاری 4-40 ℃ وزن ماژول 1 kg
نرخ جریان 24 lit/h; pH 12-2 طول ماژول 25 cm
حداکثر فشار 3  bar سطح غشا 2  m2 قطر ماژول 5 cm

ماژول UF خانگی