UF-8060-PP

ماژول هاي اولترافیلتراسیون آکوآریا از غشاهاي الیاف توخالی با استحکام بالا ساخته شده اند که داراي ویژگی هاي زیر می باشند :

  • منافذي با قطر اسمی µm15/0- 03/0 که منجر به حذف باکتري ها ، ویروس ها و ذرات کلوئیدي می‌گردد.
  • فیبرهاي توخالی پلیمري PP با استحکام مکانیکی زیاد و مقاومت شیمیایی بالا
  • جریان خارج به داخل باعث می شود که امکان ورود آب هايی با کیفیت هاي متنوع فراهم شود و بتوان در عملیات شستشو از هوا استفاده کرد .
  • هوزینگ­هاي U-PVC نیاز به لوله هاي تحت فشار را مرتفع می­ نمایند و در برابر اشعه UV مقاوم هستند، فرایند فیلتراسیون انتها بسته، باعث افزایش مقدار بازیافت و صرفه­ جویی در مصرف انرژي می­گردد.
  • طراحی ویژه ماژول که امکان فرایند فیلتراسیون به صورت انتها بسته و جریان متقاطع را به بهره بردار می دهد.

 

استحکام طولی الیاف (MPa)

ضخامت جداره(µm)

قطر حفرات(µm)

قطر خارجی(µm)

قطر داخلی(µm)

شکل

جنس غشا

120

50-40

150-30

400-350

300-250

الیاف توخالی

پلی‌پروپیلن

نوع فیلتراسیون

جهت فیلتراسیون

حداکثر فشار عملیاتی

حداکثر TMP

پیش فیلتر

حداکثر دمای مجاز

نوع شستشو

فشار backwash

جریان متقاطع، انتها بسته

خارج به داخل

 4 بارومتر

  2 بارومتر

میکروفیلتراسیون با فیلتر میکرون 50>

℃ 40

 آب-هوا یا آب-موادشیمیایی  

حداکثر 3 بارومتر
غلظت مجاز کلر برای گندزدایی : ppm 200 برای مدت کوتاه
غلظت مجاز آب اکسیژنه برای گندزدایی : ppm 2000 برای مدت کوتاه

دمای ورودی(MPa)

ورودی pH

Oil & Grease

TSS ورودی

اندازه ذرات

کدورت ورودی

COD ورودی

Cl2 پیوسته

℃ 40-4

2-12

 mg/l <2

mg/l <100

300> µm

 300> NTU

60>ppm

100ppm

SDI جریان فیلتر شده 

پاتوژن خروجی

حذف میکروب و باکتری

کدورت جریان فیلتر شده

اندازه ذرات

کدورت ورودی

COD ورودی

Cl2 پیوسته

3>

کاهش حداقل چهار Log

99%/99<

NTU5/0>

300> µm

 300> NTU

60>ppm

100ppm

نوع چسب جنس پوسته سطح غشا pH دمای کاری حداکثر فشار قابل تحمل نرخ جریان نوع ماژول
پلی اورتان U-PVC 70  m2 12-2 ℃ 40-4 4  bar 3.3-7.5 m/ hr3/ hr UF-8060-PP

 

وزن (Kg) W2(mm) W1(mm) L3(mm) L2(mm) L1(mm) L(mm) نوع ماژول
25 260 175 1285 1585 1665 1845 UF-8060-PP

ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا 8060