نرم افزار TORAY DESIGN

Software for Reverse Osmosis Process design

این نرم افزار ساخت کمپانی ژاپنی TORAY بوده که از بزرگترین تولید کنندگان غشا در جهان هستند. هدف از توسعه این نرم افزار، طراحی سیستم های تصفیه آب و پساب به روش اسمز معکوس است.

 

TORAY DS