سیستم هیدرولیک شوشتر

سیستم هیدرولیک تاریخی شوشتر

 یکی از قدیمی‌ترین شاهکارهای مهندسی ایران و جهان «سیستم هیدرولیک تاریخی شوشتر» است. مجموعه اقتصادی-صنعتی سازه های آبی در مجاورت […]