حذف کدورت آب

تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

طراحی و ساخت سامانه اولترافیلتراسیون برای تصفیه پساب شهر بروجن به منظور تامین آب مجتمع فولاد سفید دشت  ويژگي‌هاي شاخص […]