تصفیه آب، آب، پساب صنعتی، آب آشامیدنی، آب خالص، آب باکیفیت

سامانه های اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون روشی کارآمد برای حذف مواد جامد و ذرات معلق از آب است. سامانه های اولترافیلتراسیون می توانند تمام ذرات […]

محصولات

  ماژول های اولترافیلتراسیون آکوآریا شرکت آبتین پارسیان پیشرو “تنها تولیدکننده ماژول‌ها و غشاهای الیاف میان تهی اولترافیلتراسیون (UF) با […]

صنایع

تصفیه آب سامانه‌های تصفیه آب بر پایه فناوری‌های غشایی اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون تحت عنوان پاکاب […] فولاد مقررات […]

Pure Water Handbook

Pure Water Handbook Osmonics بیش از 30 سال است که نیاز فزاینده­ای به تصفیه مطلوب آب در کاربردهای گوناگون شهری، […]

Membrane Filtration Handbook

Membrane Filtration Handbook Practical Tips and Hints by Jørgen Wagner, B. Sc. Chem. Eng این کتابچه راهنما حاصل سالها تجربه […]