فولاد

مقررات سختگیرانه زیست محیطی از دیرباز صنایع فرایندی را به سمت مدیریت کارآمد و بهره وری منابع سوق داده است. آب یکی از مهمترین و اساسی ترین منابع برای اکثر چرخه های تولید است. در دسترس بودن و کیفیت آب شیرین در بخشهای وسیعی از جهان یکی از دغدغه های اصلی است و مدیریت منابع آب مهمترین چالش پایداری پس از تغییرات آب و هوا محسوب می شود. منابع آب شیرین به دلیل افزایش جمعیت و افزایش فعالیت های صنعتی؛ آنها به ویژه در کشورهای در حال توسعه در معرض خطر هستند. صنعت فولاد باید مسئولیت های خود را در زمینه مدیریت آب جدی گرفته و دائماً بهترین روش استفاده از آب را ارزیابی کند. این صنعت یکی از مهمترین صنایع مصرف کننده آب است.

موثرترین راه برای کاهش مصرف آب استفاده مجدد و بازچرخانی آن است. با توجه به حجم بالای مصرف آب، بهره برداری و بازیافت فاضلاب در چرخه مصرف در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازیافت و استفاده مجدد از آب باعث افزایش راندمان مصرف و کاهش هزینه ها می شود. استفاده از فرآیندهای غشایی به عنوان فرایندهای پیشرفته و مکمل یکی از کارآمدترین و موثرترین روشهای تصفیه کامل فاضلاب و استفاده مجدد از آب است. آب احیا شده پس از طی مراحل تصفیه اولیه، ثانویه و تکمیلی می تواند در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:

  • آبیاری کشاورزی
  • آبیاری مناظر طبیعی
  • مصارف غیر شرب شهری
  • فعالیت های صنعتی بخصوص در بخش فرایند و خنک سازی
  • شارژ منابع آب زیر زمینی
  • مصارف تفریحی و زیست محیطی

آبی که قابلیت به کارگیری در مصارف صنعتی نیازمند تولید بخار و فرآیندهای شست و شوی محصولات داشته باشند؛ باید TDS عمدتا کمتر از 50 میلی گرم در لیتر داشته باشد. برای مصارفی همچون  آب فرآیند، آب جبرانی سیستم های کولینگ بسته، تولید بخار فشار بالا نیز، به آب با  TDS کمتر از 10 میلی گرم در لیتر نیاز است. همچنین آب مورداستفاده مصارف صنعتی باید سختی کلسیم و منیزیم زیر 50 میلی گرم بر لیتر داشته باشد.

 دیاگرام بلوکی از الزامات تصفیه پساب برای صنعت
دیاگرام بلوکی از الزامات تصفیه پساب برای صنعت

 

نمونه پروژه های بازیافت پساب در ایران با استفاده از فرایندهای غشایی

ظرفیت: 12000 متر مکعب در روز سال اجرا: 2021-2023 منبع پساب: فاضلاب شهری و صنعتی کاربرد: مصرف در فرایند تولید
تصفیه پساب فولاد مبارکه
ظرفیت: 1000 متر مکعب در روز سال اجرا: در دست ساخت منبع پساب: فاضلاب شهر اردستان کاربرد: استفاده در خط تولید فولاد اردستان
تصفیه پساب فولاد اردستان
ظرفیت: 500 متر مکعب در روز سال اجرا: 2017 منبع پساب: فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی بوشهر کاربرد: بازیافت آب
تصفیه پساب شهرک صنعتی بوشهر
ظرفیت: 2880 متر مکعب در روز سال اجرا: 2019 منبع پساب: فاضلاب شهر بروجن کاربرد: مصرف در فرایند تولید آهن اسفنجی
تصفیه پساب فولاد سفید دشت
ظرفیت: 1440 متر مکعب در روز سال اجرا: 2019-2021 منبع پساب: پساب صنعتی پتروشیمی کارون کاربرد: بازگشت به خط تولید / رها سازی ایمن در خور
تصفیه پساب پتروشیمی کارون
ظرفیت: 2400 لیتر در روز سال اجرای پایلوت: 2019-2021 منبع پساب: پساب صنعتی پتروشیمی کارون کاربرد: بررسی و راستی آزمایی فرایند پیشنهاد شده برای تصفیه پساب - کاهش آلودگی پساب (کاهش COD از 50.000 به زیر 100، حذف کامل رنگ و کدورت)
تصفیه پساب پتروشیمی کارون
ظرفیت: 800 متر مکعب در روز سال اجرا: 2018 منبع پساب: فاضلاب صنعتی شرکت ورق خودرو کاربرد: بازگشت به خط تولید
تصفیه پساب کارخانه ورق خودرو