تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

طراحی و ساخت سامانه اولترافیلتراسیون برای تصفیه پساب شهر بروجن به منظور تامین آب مجتمع فولاد سفید دشت 

ويژگي‌هاي شاخص طرح:

  • هدف: حذف آلودگی های میکروبی و حذف تمامی ذرات معلق و کدورت آب
  • ظرفیت: بالغ بر 3000 متر مکعب در روز
  • مکان: شهر بروجن
  • کارفرما: فولاد سفید دشت
  • سال ساخت: 1397
  • فرایندها: فیلتر شنی، فیلتر جذبی، میکرو فیلتر، اولترافیلتراسیون و گند زدایی
تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 2تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 1تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 3تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 4تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 5تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت 6