مسکونی

به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی اطلاق می‌شود. از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیت‌های انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود. سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند. امروزه تصفیه فاضلاب های بهداشتی به سبب حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن و بازیابی آب به دلیل محدودیت منابع آبی از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

 

ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است.
اما چون حجم مصرفی آب در این فعالیت ها بسته به سطح فرهنگ و رفاه متفاوت است، غلظت مواد آلاینده در فاضلاب در نقاط مختلف تغییر می‌کند. به عبارت دیگر هرچه مصرف آب بیشتر باشد غلظت آلاینده ها در فاضلاب کمتر خواهد بود.

اولترافیلتراسیون آب خانگی

بخش عمده اي از آلاينده هاي فاضلاب‌هاي بهداشتي را موادآلي تشكيل مي دهند كه توسط ميكروارگانيسم ها قابل تجزيه مي باشند. بطوركلي تجربه نشان داده است كه وقتی نسبت BOD5 به COD بيش از 0.5 باشد، استفاده از روش هاي بيولوژيكي تصفيه فاضلاب با توجه به كارايي بالاي آنها اولويت دارد. اين درحالي است كه اين نسبت در فاضلاب‌هاي بهداشتي در محدودة0.65-0.7 قراردارد كه نشان از قابليت بسيارخوب آنها براي تصفية بيولوژيكي است. چون غلظت BOD5 فاضلاب های بهداشتی کمتر از 1000 میلیگرم در لیتر است، استفاده از فرآیندهای بی هوازی که در غلظت های بالا کارایی دارند، تأثیر قابل توجهی در فرآیند تصفیه نداشته و بهتر است که برای دستیابی به یک سیستم تصفیه کارا و کم هزینه از فرآیندهای هوازی بیولوژیکی استفاده نمود.
از آنجائیکه بخشی از مواد آلاینده فاضلاب بصورت معلق بوده و قابلیت ته نشینی دارند، لذا به منظور کاهش بار وارده بر سیستم هوازی بهتر است که از یک سپتیک تانک قبل از واحد هوازی استفاده نمود. بدین ترتیب بخش عمده ای از ذرات معلق طی فرآیند ته نشینی و شناوری بصورت فیزیکی و با هزینه کمتر و سهولت بیشتر از فاضلاب جدا می شوند. به علاوه وجود شرایط مناسب برای رشد برخی باکتری ها و میکروارگانیسم ها در لجن تجمع یافته و ته نشین شده در سپتیک تانک، باعث انجام برخی فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب شده بطوریکه راندمان سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب های بهداشتی معمولاً به 30-10 درصد می رسد. معمولاً از مخزن دوم سپتیک تانک نیز برای پمپاژ فاضلاب به مخزن هوادهی سیستم تصفیه بیولوژیکی استفاده می شود. چون باکتری ها و میکروارگانیسم ها مهمترین عوامل در تصفیه این نوع فاضلاب هستند، لذا همواره بخشی از آنها از واحد ته نشینی ثانویه خارج شده و همراه با پساب از سیستم بیرون می روند. به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ناشی از آنها در اغلب موارد از یک سیستم گندزدایی (ضدعفونی) برای حذف آنها استفاده می شود.

مکانیسم تصفیه اولترافیلتراسیون خانگی

از روش های نوین برای گندزدایی آب استفاده از غشاهای اولترافیلتراسیون می باشد که مزایای قابل توجهی را نسبت به روش های موجود مانند کلرزنی ، اشعه UV و ازن زنی از خود نشان داده است. مزایای استفاده از فناوری غشایی اولترافیلتراسیون در مقایسه با سایر روش های متداول برای گندزدایی در جدول زیر خلاصه شده است:

 

 

روش گندزدایی

لامپ فرابنفش(UV)

کلر زنی

ازن زنی

اولترافیلتراسیون

روش ضدعفونی

فیزیکی

شیمیایی

شیمیایی

فیزیکی

ساز و کار اثر

کشتن عوامل

کشتن عوامل

کشتن عوامل

حذف عوامل

تغییر در ترکیب آب

ندارد

دارد

دارد

ندارد

تولید ترکیبات خطرناک در آب

خیلی کم

زیاد

کم

ندارد

خطر در زمان بهره برداری

ندارد

دارد

کم

کم

قدرت حذف باکتری

دارد

دارد

دارد

دارد

قدرت حذف ویروس

دارد

ندارد

دارد

دارد

قدرت حذف قارچ

دارد

دارد

ندارد

دارد