منابع

Pure Water Handbook

Pure Water Handbook Osmonics بیش از 30 سال است که نیاز فزاینده­ای به تصفیه مطلوب آب در کاربردهای گوناگون شهری، […]

Membrane Filtration Handbook

Membrane Filtration Handbook Practical Tips and Hints by Jørgen Wagner, B. Sc. Chem. Eng این کتابچه راهنما حاصل سالها تجربه […]

Hybrid Membrane Systems for Water Purification

Hybrid Membrane Systems for Water Purification Technology, Systems Design and Operations by Rajindar Singh سیستم­های غشایی کاربردهای گسترده­ای در تصفیه […]

نرم افزار TORAY DESIGN

Software for Reverse Osmosis Process design این نرم افزار ساخت کمپانی ژاپنی TORAY بوده که از بزرگترین تولید کنندگان غشا […]

نرم افزار HYD-RO-DOSE

hyd-RO-dose® Modeling Software نرم افزار مدل سازی هیدرو دوز، یک ابزار کاربردی برای مهندسان صنعت تصفیه آب و پساب است. […]

نرم افزار IMS DESIGN

 Integrated Membrane Solutions  – IMS Design این نرم افزار ساخت کمپانی هایدروناتیک آمریکا است که برای طراحی سیستم­های تصفیه آب […]

نرم افزار INGE

inge System Design (iSD) این نرم افزار ساخت کمپانی آلمانی برای طراحی سیستمهای تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون به صورت […]

نرم افزار WINFLOWS

The Winflows reverse osmosis (RO) system design and simulation software این نرم افزار ساخت کمپانی GE آمریکا است و به […]